Formulář pro odstoupení od smlouvy

 Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení poukázky/permanentky

Formulář pro odstoupení od smlouvy - vzor / ke stažení

(vyplňte tento formulář a zašlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: 

Ego Fashion, s.r.o.,

Dolní 102

580 01 Havlíčkův Brod

Tímto oznamuji, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy týkající se těchto položek:

Označení služby:

Poukázka/permanentka č.:

Číslo objednávky:

Datum objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Číslo účtu pro zaslání peněžních prostředků:

 

 

V ………………………….., dne …………………………..

 

 

…………………………..

podpis spotřebitele

 

Přílohy: kopie kupního dokladu

Vezměte prosím na vědomí, že byla-li doručena poukázka/permanentka ve fyzické podobě, musí být vrácena kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky poškození. Poukázka/permanentka musí být řádně zabalena podle podmínek daného dopravce, aby dopravou nedošlo k jejímu poškození. Poukázka/permanentka zaslaná prodejci na dobírku nebude přijata.

Pro odstoupení od smlouvy u zboží, které nemusí být vráceno ve fyzické podobě (zejména elektronické poukázky), můžete pro odstoupení využít e-mailovou adresu: info@egothai.cz.